Home

landing_cover
Article
มิติใหม่แห่งนโยบายสาธารณะ ฟังเสียง 'ประชาชน' เพื่อสร้างนโยบาย

ยิ่งเวลาเดินหน้ามาไกล โลกก็ยิ่งเจอความท้าทายที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี การสั่นสะเทือนของภูมิรัฐศาสตร์โลก หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หลายประเทศกำลังมองหาแนวทางวิธีการออกแบบนโยบายใหม่ๆ ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือ "ห้องปฏิบัติการนโยบาย" (Policy Lab)

landing_cover
Data Visualization
ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่ เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด-19

Data Visualization รวบรวมข้อมูลจากการกวาดความคิดเห็นของคนบนโลกออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับสุขภาพจิตเยาวชน มากกว่า 100,000 ข้อความ และ 10 ล้าน Social Media Engagement

previous arrow
next arrow

Knowledge

Explore articles, infographics and videos on public policy

Vocab of The Week

Introduce Policy Vocabularies
Vocabs of The Week

Digital Democracy

หรือประชาธิปไตยดิจิทัล คือการนำเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง เพื่อให้ผู้คนได้รับข้อมูลภาครัฐที่โปร่งใส และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของรัฐ

ตัวอย่าง

“Better Reykjavik” เป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจของรัฐ แพลตฟอร์มออนไลน์นี้เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เสนอไอเดียพัฒนาชุมชนของตน เปิดให้ผู้คนแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย หรือแม้แต่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณรัฐ

Vocabs of The Week

Inclusivity

หรือการโอบรับคนทุกคน คือหลักการพื้นฐานอย่างหนึ่งในสังคมประชาธิปไตย และเป็นหลักการพื้นฐานในการออกแบบนโยบาย การโอบรับคนทุกคนคือการคำนึงอยู่เสมอว่านโยบายต้องยอมรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นเพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่สร้างอุปสรรคให้พวกเขา แต่ต้องอำนวยความสะดวกให้คนทุกคน

ตัวอย่าง

นักนโยบายจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สาธารณะ แต่ปรากฏว่าผู้ลงชื่อเข้าร่วมส่วนมากเป็นผู้ชายวัยกลางคน ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับฟังความเห็นจากประชาชนเพียงกลุ่มเดียว เพื่อให้การออกแบบนโยบาย “inclusive” หรือโอบรับคนทุกคน จึงเป็นหน้าที่ของนักนโยบายที่จะต้องกระตุ้นและอำนวยความสะดวกกลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้ได้มีโอกาสเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วย

Vocabs of The Week

Deliberative Method

หรือวิธีการปรึกษาหารือ คือวิธีการออกแบบนโยบายที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมด้วย ไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญหรือนักนโยบาย แต่คนทุกคนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาและตัดสินใจ ไม่ว่าจะผ่านการพูดคุยถกเถียงกันอย่างลึกซึ้ง การหาไอเดียใหม่ๆ หรือการตัดสินใจร่วมกัน วิธีการเช่นนี้มักเป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างการวิจัยและการปรึกษาหารือ และมักนำมาใช้กับประเด็นที่คนในสังคมเห็นไม่ตรงกันอย่างมาก

ตัวอย่าง

นักนโยบายต้องการออกนโยบายให้คนไทยเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี แต่ปรากฏว่าสังคมถกเถียงกันอย่างหนัก มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในกรณีนี้เพื่อให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด นักนโยบายอาจหันมาเลือกใช้ “deliberative method” ในการปรึกษาหารือกับสังคม ให้มีการวิจัยหาตัวอย่างนโยบายที่คล้ายคลึงกันจากสังคมอื่นมานำเสนอต่อสังคม และมีการพูดคุย ถกเถียง และปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เข้าไม่ถึงการศึกษาระดับมหาลัย นักศึกษา หรือคนทั่วไปในสังคม เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่คนทุกคน

Vocabs of The Week

Intervention

หรือการแทรกแซงทางนโยบาย คือการออกนโยบายมาเพื่อเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทางสังคมที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งหากปล่อยให้ดำเนินต่อไปในทิศทางเดิมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมได้

ตัวอย่าง

หากพิจารณาถึงปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ที่ผลต่อชีวิตผู้คนมากมายในหลายมิติ นักนโยบายอาจจำเป็นต้องออกนโยบายมาแทรกแซง (intervention) เพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นอีก เช่น ออกนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top