หน้าแรก

landing_cover
Article
มิติใหม่แห่งนโยบายสาธารณะ ฟังเสียง 'ประชาชน' เพื่อสร้างนโยบาย

ยิ่งเวลาเดินหน้ามาไกล โลกก็ยิ่งเจอความท้าทายที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี การสั่นสะเทือนของภูมิรัฐศาสตร์โลก หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หลายประเทศกำลังมองหาแนวทางวิธีการออกแบบนโยบายใหม่ๆ ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือ "ห้องปฏิบัติการนโยบาย" (Policy Lab)

landing_cover
Data Visualization
ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่ เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด-19

Data Visualization รวบรวมข้อมูลจากการกวาดความคิดเห็นของคนบนโลกออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับสุขภาพจิตเยาวชน มากกว่า 100,000 ข้อความ และ 10 ล้าน Social Media Engagement

previous arrow
next arrow

งานของเรา

Policy For Youth

นโยบายสุขภาพจิตเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน

ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด

Knowledge

สำรวจบทความ โพลล์ และวีดีโอด้านนโยบายสาธารณะ

Online
Courses

คอร์สออนไลน์

แพลตฟอร์มส่งต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรม เชิงนโยบายกับนักออกแบบนโยบายระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงสาธารณชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ

Vocab of The Week

แนะนำคำศัพท์ด้านนโยบาย
Vocabs of The Week

Worldview

คือมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ มุมมองดังกล่าวสามารถประกอบไปด้วยทั้งความเชื่อ สมมติฐานที่เรามีในใจ และวิธีการที่เราตีความประสบการณ์ชีวิตและโลกใบนี้ ดังนั้นมุมมองต่อโลกแบบหนึ่งอาจส่งผลให้เราเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น แต่มุมมองต่อโลกในบางลักษณะก็อาจส่งผลให้เรามีอคติโดยไม่รู้ตัวได้เช่นกัน

ตัวอย่าง

ในการออกแบบนโยบาย นักนโยบายเองจำเป็นต้องสำรวจ “Worldview” ของตัวเองเพื่อไม่ให้อคติมาบังตาและแก้ปัญหาได้ตรงจุด และ “Worldview” ของผู้ใช้นโยบายด้วย เพื่อเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของประชาชนต่อเรื่องนั้นๆ เช่น ในการออกแบบนโบายเพื่อให้คนรายได้น้อยมีชีวิตดีขึ้น หากนักนโยบายมีมุมมอง “จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ” คือเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องพึ่งพาตนเอง นโยบายที่ออกมาก็อาจไปเน้นเพียงปัจเจก โดยหลงลืมไปว่าผู้คนต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการรัฐเพื่อให้มีชีวิตที่มั่นคงได้

Vocabs of The Week

Deep Culture

หรือวัฒนธรรมฝังรากลึก เป็นวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในวิถีชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อมุมมอง ความเชื่อ ค่านิยม จนถึงความรู้สึกนึกคิด จิตใจ และอารมณ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเราโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว

ตัวอย่าง

นักนโยบายควรพินิจพิจารณาถึง “Deep Culture” เพื่อเข้าใจและถอดรากสาเหตุของปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบนโยบาย ยกตัวเช่น วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ฝังรากลึกในประเทศไทยคือวัฒนธรรมที่ลูกจะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักวางแผนนโยบายสวัสดิการสำหรับผู้สูงวัยควรเข้าใจ

Vocabs of The Week

Social Listening

การติดตามรับฟังเสียงของผู้คนในโลกออนไลน์ หรือ ‘Social listening’ คือการเก็บข้อมูล รับฟังเสียง รับฟังความคิดเห็นของผู้คนในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ ภาคธุรกิจใช้ Social Listening มาปรับปรุงสินค้าและบริการ แต่ในมุมของนักนโยบาย การติดตามรับฟังเสียงของผู้คนในโลกออนไลน์ก็จะช่วยให้รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในสังคม และออกนโยบายได้ตรงความต้องการของผู้คน

ตัวอย่าง

เพื่อทำความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตของเยาวชน Thailand Policy Lab ได้ใช้เครื่องมือ Social Listening มาติดตามรับฟังเสียงของเยาวชนในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเสียงบ่น ระบาย ท้วงติง บนทวิตเตอร์หรือเฟสบุ๊ค สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักนโยบายเห็นภาพรวมของปัญหาและเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบ ทำให้ได้ค้นพบข้อกังวลหลักๆ เพื่อนำมาออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์ต่อไป

Vocabs of The Week

Sandbox

หรือกระบะทราย คือพื้นที่สำหรับการทดลอง ที่ความผิดพลาดจะไม่ส่งผลกระทบต่อวงกว้าง ให้ลองนึกถึงการเล่นของเด็กในกระบะทราย ที่เด็กจะเข้าไปเล่นอะไรก็ได้ จะก่อปราสาททราย ล้มมันให้พัง ทำมันขึ้นใหม่ก็ได้ กระบวนการออกนโยบายต้องการพื้นที่เช่นนี้ ที่สามารถทดสอบนโยบายหรือนวัตกรรมโดยยกเงื่อนไขบางอย่างออกไป เพื่อประเมินว่าอะไรคือตัวเลือกที่ดีที่สุด

ตัวอย่าง

ทำอย่างไรถึงจะอนุรักษ์ป่าไว้ได้นะ? หากออกนโยบายไปเลยแล้วนโยบายไม่เวิร์ค สุดท้ายป่าก็อาจจะถูกทำลาย สิ่งที่นักนโยบายทำได้ก็คือการหากระบะทรายแห่งการทดลองหรือพื้นที่ป่าเล็กๆ ให้ทดลองนโยบายนั้นๆ ดู และถ้านโยบายได้ผล ก็ค่อยขยายให้ใหญ่ขึ้นหรือเอาไปทดลองในพื้นที่อื่นต่อ

Our Partners

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top