หน้าแรก

landing_cover
Article
มิติใหม่แห่งนโยบายสาธารณะ ฟังเสียง 'ประชาชน' เพื่อสร้างนโยบาย

ยิ่งเวลาเดินหน้ามาไกล โลกก็ยิ่งเจอความท้าทายที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี การสั่นสะเทือนของภูมิรัฐศาสตร์โลก หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หลายประเทศกำลังมองหาแนวทางวิธีการออกแบบนโยบายใหม่ๆ ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือ "ห้องปฏิบัติการนโยบาย" (Policy Lab)

landing_cover
Data Visualization
ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่ เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด-19

Data Visualization รวบรวมข้อมูลจากการกวาดความคิดเห็นของคนบนโลกออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับสุขภาพจิตเยาวชน มากกว่า 100,000 ข้อความ และ 10 ล้าน Social Media Engagement

previous arrow
next arrow

งานของเรา

Policy For Youth

นโยบายสุขภาพจิตเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน

ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด

Knowledge

สำรวจบทความ โพลล์ และวีดีโอด้านนโยบายสาธารณะ

Online
Courses

คอร์สออนไลน์

แพลตฟอร์มส่งต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรม เชิงนโยบายกับนักออกแบบนโยบายระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงสาธารณชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ

Vocab of The Week

แนะนำคำศัพท์ด้านนโยบาย
Vocabs of The Week

Bright Spot

การศึกษาจุดเด่นท่ามกลางสถานการณ์ยากลำบากจะทำให้เราทราบว่า ทำไมเขา/หน่วยงานนั้นจึงทำงานได้มีประสิทธิภาพ และปัจจัยอะไรจะทำให้ความสำเร็จนั้นยั่งยืนต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ในการเปลี่ยนเมืองให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” (smart city) แต่ละเมืองมีประสบการณ์กับเทคโนโลยีที่ต่างกันไป บทเรียนจากเมืองที่มีประสบการณ์ที่ดี (Bright Spot) จะช่วยให้นักนโยบายสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของเมืองอื่นๆ ได้

ตัวอย่าง

“Bright spot” หรือจุดเด่น หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่ทำงานได้ประสบความสำเร็จ แม้จะอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย

Vocabs of The Week

Dynamics

พลวัต (dynamics) หมายถึงการไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในบริบทนโยบายสาธารณะ คำนี้อธิบายปรากฎการณ์การออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและผู้เล่นทั้งในและนอกระบบ

ตัวอย่าง

ในการออกแบบนโยบายนั้น ต้องมีการระบุทั้งปัญหา เป้าหมาย เครื่องมือทำงาน วิธีการหารือและเลือกนโยบาย อำนาจในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรสถาบันที่เกี่ยวข้อง แม้สิ่งเหล่านี้อาจจะถูกกำหนดเอาไว้แต่แรกแล้ว แต่ก็อาจมีเหตุจำเป็นให้ต้องกลับไปทบทวนอยู่เสมอ เช่น หลักจากศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาแล้ว นักนโยบายอาจพบว่าตนให้นิยามกับปัญหาที่แคบ/กว้างเกินไป หรือถูกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทักท้วงให้ระบุปัญหาใหม่ การออกแบบนโยบายจึงจำต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้

Vocabs of The Week

Decolonization of development

คือการพัฒนาโดย ‘ละทิ้ง’ มรดกทางความคิดของประเทศเจ้าอาณานิคม ที่มองว่าประเทศตะวันตก-อุตสาหกรรมคือต้นแบบแห่งความก้าวหน้า ที่ประเทศอื่นๆ ต้องรอให้ประเทศเจ้าอาณานิคมเข้าไปช่วย เพื่อไปไกลกว่าการพัฒนาแบบเดิมๆ เราจำเป็นต้องรื้อถอนตรรกะนี้ และทบทวนวิธีที่เรามอง “กลุ่มเป้าหมายรอการพัฒนา” และมองหาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เหมาะกับบริบทสังคมนั้นๆ

ตัวอย่าง

การจัดการสิ่งแวดล้อมมีทั้งแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้ลบล้างกันเสมอไป เราอาจย้อนกลับมาดูว่า ผู้คนและทรัพยากรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างไร สิ่งที่เราทำมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง จากนั้นจึงร่วมทำงานกับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนักวิชาการที่เราคุ้นเคย เช่น กลุ่มคนพื้นเมือง

Vocabs of The Week

Sustainability

หมายถึง ความยั่งยืน หรือการลงมือทำสิ่งต่างๆ ที่คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่ส่งผลต่อคนรุ่นหลัง

ตัวอย่าง

การท่องเที่ยวคือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของไทย แต่การท่องเที่ยวก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนต่างๆ เช่นกัน เราจึงจำเป็นต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น เช่น กา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน ที่ไม่เพียงแต่ชุมชนจะมีสิทธิจัดการพื้นที่ของตัวเองเต็มที่ แต่ชุมชนยังมีช่องทางหารายได้เพิ่มเติมด้วย ซึ่งสิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชุมชนที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ชุมชนประมง การท่องเที่ยวลักษณะนี้ยังช่วยให้ชุมชนมีรายได้โดยไม่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติตลอดเวลา ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีเวลาฟื้นฟู และชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Our Partners

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top