คำอธิบายบทเรียน

Thailand Policy Lab ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice) ได้จัดทำกิจกรรมส่งต่อความรู้ด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายและความยุติธรรมให้กับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 โดยได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Design Thinking, Future Thinking, Systems Thinking, Persona หรือ Foresight ในหลากหลายศาสตร์สาขาวิชา ทั้งการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความยุติธรรม ธุรกิจและการบริหาร จนถึงการออกแบบเมืองและสถาปัตยกรรม

Thailand Policy Lab จึงขอแนะนำทุกคนเข้าสู่คอร์สออนไลน์ในหัวข้อความรู้ด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายและความยุติธรรม (Innovation Tools for Policy and Justice) ที่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร สามารถเรียนรู้ด้านนวัตกรรมไปกับเรา!

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top