คำอธิบายบทเรียน

คริสติน่า เรนซาลู ผู้อำนวยการด้านรัฐบาลดิจิทัลและประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในเอสโตเนีย พูดถึงเส้นทางการพลิกโฉมประเทศสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของพลเมือง

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top