คำอธิบายบทเรียน

วอร์เรน ลัค ประธานเจ้าหน้าที่ประจำ Good Lab ห้องปฏิบัติการเพื่อชุมชนของฮ่องกง พาไปเข้าใจการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน

อ่านบทความสรุปได้ที่นี่

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top