คำอธิบายบทเรียน

“แพลตฟอร์ม Reykjavik ที่ดีกว่า” เป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนและรัฐ และยังเป็นแพลตฟอร์มระดมความคิดเห็นจากประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอนโยบายต่าง ๆ ได้ ที่มาของแพลตฟอร์มนี้เกิดหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในไอซ์แลนด์เมื่อปี 2008 ทำให้ประชาชนต้องการพื้นที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม จึงเกิดแพลตฟอร์มทดลองช่วยสร้างพลังให้ประชาชนสามารถส่งเสียงความคิดไปยังภาครัฐได้ แพลตฟอร์มนี้ได้พัฒนามาเป็น “Reykjavik ที่ดีกว่า” ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน ทีมงานได้ใช้แพลตฟอร์มในการร่างนโยบายการศึกษาร่วมกับประชาชน และสร้างโปรแกรม “เพราะที่นี่คือบ้านของเรา” ให้ประชาชนสามารถเสนอนโยบายที่ต้องการ และโหวตนโยบายที่ชอบที่สุดได้

แพลตฟอร์มนี้ประสบความสำเร็จเพราะประชาชนมีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วม และทีมงานได้ทดลองและเรียนรู้จากการถอดบทเรียนเสมอ ๆ ที่น่าสนใจ คือ ทีมงานได้ลงพื้นที่ไปโปรโมตแพลตฟอร์มที่โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม และสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ลองเสนอไอเดียของตัวเองอีกด้วย!

 

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top