คำอธิบายบทเรียน

Policy Innovation Exchange 3 ถอดบทเรียนเส้นทางการพลิกโฉมอนาคตของทั้ง 5 ประเทศ คือ เอสโตเนีย สิงคโปร์ สหพันธรัฐเกาหลี อังกฤษ และไทย

เลือกบทเรียน